Planificació extraescolars (Curs 2017-2018)

publicado en: Uncategorized | 0

HORARI: 16:30 – 16:45 Berenar

16:45 – 17:45 menys iniciació als esports que finalitza a 17:30 (no berenen)

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANGLÉS INFANTIL     23€

(P4-P5)

ANGLÈS INFANTIL     23 €

(P3)

DIBUIX       21€

(a partir 1er)

 

 

ANGLÉS     23€

(1er i 2n.)

 

BALL MODERN     19€

(A partir de 1er.)

BALL MODERN     19€

(P3-P4-P5)

TÉCNIQUES D’ESTUDI 21€

(A partir de 3er.)

ANGLÈS   23€

(3er i 4rt)

 

 

REPÀS     21€

(Deures i reforç)

(A patir de 1er.)

PERCUSSIÓ 20€/mes

( A partir de 1er)

FUTBOL

2 pagaments 50€ (100€ any)

 

ESCACS   19€ MENSUALS +

20€ any material

(a partir 1er)

BASQUET

10 € MES

(90€ any)

(a partir de 1er)

INICIACIÓ ESPORTS

16,50€ ANY

(AJUNTAMENT)

(P4-P5)

HANDBOL   10€ MENSUALS

(a partir de 1er)

 

PATINATGE

48€ quadrimestre

(a partir P5)

PISCINA

(32 € any)

PISCINA

(32 € any)

PISCINA

(32 € any)

 

Els alumnes es recolliran a les pròpies aules per els monitors. Menys en l’activitat de piscina que seran els pares els encarregats de portar els nens a les instal·lacions

La recollida es farà : Activitats d’esport a la porta de la pista. Les altres per la porta de psicomotricitat.

 

Inscripcions: Divendres 22 de setembre de 9 a 10 H i de 16 a 17 H.- Fotocopia plana tarja del banc on surt el nº de compte.     Piscina: – Portar el full inscripció complimentat- Les activitats començaren el dia 3 d’octubreIMPORTANT: Per poder participar en les activitats extraescolars s’ha de ser soci de l’Ampa.        Documentación: – Fotocopia tarjeta sanitaria del alumno.- Hoja de inscripción rellenada que podéis encontrar a la pag.web del Ampa.- En este caso se tiene que hacer el ingreso en la cuenta del *Ampa indicando el nombre del alumno, el curso y el día elegido, antes del 28 de septiembre.- Las actividades empezaran el dia 3 de octubre

– Piscina: – Traer la hoja inscripción rellenada

– Fotocopia plana tarjeta del banco donde sale el nº de cuenta.

– Inscripciones: Viernes 22 de septiembre de 9 a 10 H y de 16 a 17 H.

– La recogida se hará : Actividades de deporte a la puerta de la pista. Las otras por la puerta de psicomotricidad.

 Los alumnos se recogerán en las propias aulas por los monitores. Menos en la actividad de piscina que serán los padres los encargados de traer los niños a las instalaciones

 

– En aquets cas s’ha de fer l’ingres a la conte de l’Ampa indicant el nom del alumne, el curs i el dia elegit, abans del 28 de setembre.

– Full d’ inscripció complimentat.El podeu trobar a la pag.web de l’Ampa.

Documentació: – Fotocopia tarja sanitària del alumne.